SEBASTIAN L. KUDAS
Urodziłem się 31.08.1978 r. w Krakowie
W 1995r. będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, zostałem zaproszony przez Piotra Skrzyneckiego i Jerzego Skarżyńskiego do "Piwnicy pod Baranami", z którą współpracuję do dzić jako rysownik i scenograf. Do tej pory udało mi się zrealizować kilkadziesiąt scenografii do: programów Kabaretu "Piwnicy pod Baranami" (również za granicą - Wiedeń, Sztokholm, Malmö), recitali piwnicznych artystów (m.in. Grzegorza Turnaua, Jacka Wójcickiego, Beaty Rybotyckiej, Agnieszki Chrzanowskiej), spektakli teatralnych w reżyserii M. Pacuły, J. Nowickiego. Moja dekoracja ozdobiła również estradkę na której występowali artyści piwniczni w trakcie ceremonii otwarcia Festiwalu Kraków 2000.
Jako rysownik zadebiutowałem w 1995 r. na łamach "Dziennika Polskiego", w którym moje ilustracje ukazują się nadal. Poza "Dziennikiem" współpracowałem (bądź współpracuję) z "Przekrojem", "Zwierciadłem", "Gazetą Krakowską", "Expressem Wieczornym".
Jestem autorem ilustracji do:
- książek: R. M. Rilkego: "Godzinki" (wyd. Rebis 1997 r.),
- J. Nowickiego: "Między Niebem a Ziemią" (wyd. Tower - Press 2000 r.) oraz "Piosenki", "Przychodzimy - odchodzimy" (wyd. Konfraternia poetów 2001)
- płyt Jana Kantego Pawluśkiewicza, Oli Maurer, serii "The best of Cracow Jazz", oraz wydanego przez Polskie Radio zestawu 6 płyt Piwnicy pod Baranami (pry tych płytach pracowałem również jako konsultant - wspólnie z Krystyną Zachwatowicz, Markiem Pacułą i Zygmuntem Koniecznym)
- druków ulotnych z poematami Barbary Stępniak - Wilk
Swoje rysunki prezentowałem na czterech wystawach w "Piwnicy pod Baranami", a także w galerii "U Nieparzystych (Kraków), Galerii "Szalom" (Kraków) oraz w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (wystawa była imprezą towarzyszącą 25 Festiwalowi Filmów Fabularnych)

W 1997 r. zostałem wybrany przez zespół Kabaretu członkiem Rady Artystycznej "Piwnicy pod Baranami"

W styczniu 1999 r. założyłem - wraz z Janem Kantym Pawluśkiewiczem i Grzegorzem Turnauem - Chwilową Grupę Artystyczną TRIO, która prezentowała się w Galerii Szalom (Kraków), w galerii "Ratusz" (Gliwice), w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze oraz w Centrum Sztuki w Bytomiu.

We wrześniu 2001 - wraz z Basią Stępniak - Wilk i Maćkiem Dancewiczem założyłem "Grupę Apokryficzną" , która w październiku 2001 wydała tomik wierszy (również z moimi ilustracjami)

Współpracowałem jako asystent z reżyserami: Antonim Krauze (film o "Piwnicy") i Mart; Meszaros (spektakl "Tramwaj zwany pożądaniem" w teatrze Bagatela)